България и Балканите – Европеизацията не е завършила – Венелин Цачевски


Автор на книгата е Венелин Цачевски – професор по външна политика и международни отношения, с две докторски степени по икономическите и политическите науки, гост-преподавател в Хелзинкския университет, бивш посланик на България във Финландия и Естония.

В книгата читателите ще намерят отговор на следните актуални въпроси:

  • Кои са основните тенденции в съвременното развитие, международните отношения и евроинтеграцията на Балканите?
  • Какво е мястото на региона в глобалната икономика и политика?
  • В кои паневропейски транспортни и енергийни проекти участват страните от ЮИЕ?
  • Какви са резултатите от многостранното сътрудничество на Балканите?
  • Кои са основните проблеми в развитието и отношенията между страните в региона?
  • Какъв е изминатият път в европейската и евроатлантическата интеграция на балканските страни?
  • Как Европейският съюз допринася за стабилността и „европеизацията” на региона?
  • Каква е регионалната роля на България на Балканите?
  • Защо са разочароващи резултатите през тригодишното българско членство в ЕС?
  • Какви са перспективите за развитието и евроинтеграцията на Балканите?

Книгата е тематично продължение на публикуваната през последните години поредица от изследвания на автора – "Балканите – Новата Югоизточна Европа", "Балканите – Краят на конфликтите", "Балканите – Трудният път към обединена Европа" и др. Венелин Цачевски е автор също на фундаменталния труд "Българският комунизъм", както и на предизвикалата голям читателски интерес документална книга "Зад фасадата на българската дипломация".

Венелин Цачевски е роден през 1948 г. в град София. Има магистърска степен по международни икономически отношения в Университета за национално и световно стопанство в София. Работил е в Института за външна политика "Иван Башев", Института по международни отношения и др.
През 1975 г. защитава докторска дисертация по международна икономика. На 32-годишна възраст става старши научен сътрудник, а през 1989 г. получава научната степен "доктор на науките". Специализирал е в Белгия, Русия, Финландия, Япония и Швейцария.

През 2003–2006 г. Венелин Цачевски бе посланик на България във Финландия и Естония. След приключването на посланическия мандат в Хелзинки е удостоен с високия финландски орден "Гвардейски кръст" за приноса му в развитието на българо-финландските отношения.


Автор Венелин Цачевски
Издателство Изток-Запад
ISBN 9789543216673
Година на издаване 2010
Корица Мека корица
Страници 392