България… една човешка длан – Георги Джагаров


НАСТОЯЩОТО ИЗДАНИЕ СЪДЪРЖА:
I. СТИХОТВОРЕНИЯ – от преиздадените в 1985, С., „Народна младеж" първи три оригинални стихосбирки на Георги Джагаров – „МОИТЕ ПЕСНИ" (1954, 1955), „ЛИРИКА" 1956) със заглавие „ПТИЦИ СРЕЩУ ВЯТЪРА" и „В МИНУТИ НА МЪЛЧАНИЕ" 1958).

II. СТИХОТВОРЕНИЯ – от двете авторски антологични стихосбирки „ПОНЯКОГА" 1975,1979) и „СЕЗОНИ" (1981).

III. СТИХОТВОРЕНИЯ, публикувани от автора в българския периодичен печат от 1984 до 1995 вкл.

IV. СЛОВО ЗА БОТЕВ, публикувано във в. „Литературен фронт", бр. 41 от 12.Х. 1978 г.

V. ПИСМО До първичната партийна организация при държавния съвет на НР България, публикувано във в. „Литературен фронт", бр. З от 18.1. 1990 г.
Автор Георги Джагаров
Издателство Христо Ботев
ISBN 9544459006
Година на издаване 2005
Корица Меки корици
Страници 164
Формат 21/12
Език Български