БЪЛГАРИЯ – 500 традиции, празници и обичаи – Илюстровани карти-България ООД


Илюстрованата карта БЪЛГАРИЯ – "500 традиции, празници и обичаи" включва всички национални, местни и локални традиционни празници и обичаи в България, етнографските области, както и традиционните костюми от различните части на страната. Всеки празник, обичай и костюм е представен с характерно изображение, наименование, местоположение и отделен номер. На лицевата страна е разположен изчерпателен списък с номера, наименования и дати на провеждане на празниците. На гърба на картата за всеки празник е добавена кратка анотация.Върху рисуван релеф са изобразени планините, големите реки и язовири, горска растителност, пътната мрежа с номерация, жп мрежа, съседните държави, държавната граница, ГКПП, аерогари, пристанища, областните центрове, общински центрове, населени места и др.
Издателство Илюстровани карти-България ООД
ISBN 9789549435061
Година на издаване 2008