Българи Светци (твърди корици) – Колектив

Светците българи и българската святост
Българската християнска цивилизация и нейното културно излъчване
Древните българи и техните вярвания
Старата велика българия и християнството
Земите на българия на балканите
Траките и техният принос в духовната култура на античния свят
Древните корени на християнството по българските земи
Славяните и техните религиозни представи
Светци от античната епоха
Християнството в дунавска българия (680-864 г.)
Епохата на св. цар (княз) борис-михаил покръстител. създаването на българската църква
Делото на равноапостолите кирил и методий
Цар симеон велики – „златният век" на българската държава и култура
Св. цар петър. българската патриаршия
Богомилството и другите неортодоксални учения в средновековна българия
Държава, църква и народ в епоха на изпитания
Светци от VII-XII в.
„От бога пазеният цариград Търново"
Светата търновска патриаршия
„В бой ги води за христово име…"
Българското влияние в християнска европа
Светци от XIII-XIV в .
Християнство в българия във времето на османското владичество (XV-XIX в)
Кръстът и полумесецът (християнската вяра в борбата против османското владичество през XV-XVIII в.)
Началото на българското възраждане
„Българският великден" – борбата за духовно и национално освобождение
Българското националноосвободително движение и християнските ценности
Българи светци и святи личности във времето на османското владичество (XV-XIX в.)
Християнстовото в българия в новото време
Българската екзархия – опора на българщината в Македония и Одринска Тракия
Българската православна църква през бурния XX век
Святи личности от ново време
Приложения
Българската православна църква (1878-2008)
Съвременно състояние на бпц
Инославни християни
Християнската култова архитектура (поява и развитие до XX в.)
Вътрешна уредба на християнския храм
Как да се държим в храма
Тайнства и обреди
Свещенослужители (бяло духовенство. черно духовенство), титулуване на духовните лица и обръщенията към тях
Светийски и други наименования
Светиите, разпределени по групи
Църковни празници
Календарен списък на личностите, почитани от българската
Православна църква (с отбелязване и на българите светци)
Резюме на английски и на руски език

  • Корица:Твърда
  • Брой страници:272
  • Общи:От български автор
  • ISBN:9789543780648
  • Жанрове:История, Религия
  • Тегло:1 kg