Бюджетно счетоводство – Камелия Савова-Симеонова


Основното предназначение на учебника е да се подпомогнат студентите при обучението им по счетоводство. Учебникът е написан в съответствие с учебната програма на студентите от специалностите: "Счетоводство", "Финансов контрол" и "Финанси" в УНСС. Той може да се ползва и от студентите от други специалности, от студентите на останалите висши учебни заведения в страната, които изучават дисциплината "Бюджетно счетоводство", както и от счетоводните кадри във финансово-счетоводните отдели на бюджетните предприятия и от всички, които проявяват интерес към счетоводството в бюджетния сектор на икономиката. При написване на учебника авторите са се ръководели от общо-теоретичните ценности на счетоводството, както и от постановките на приетите от ЕС Директиви в областта на счетоводството и Международните счетоводни стандарти. Съобразени са действащите разпоредби в счетоводното и бюджетното законодателство в България към месец май 2005 година.
Автор Камелия Савова-Симеонова
Издателство ФорКом
ISBN 954-464-148-3
Година на издаване 2005
Корица Меки корици
Език Български