Бюджетно счетоводство 2008 – Звезделина ИвановаНасоки за изграждане на системи за финансово управление и контрол в бюджетните предприятия
Изданието е разработено в съответствие с основните изисквания за счетоводно отчитане на бюджетните предприятия, като са отчетени и новостите за 2008г. в разпоредбите на ЗДДС, ЗКПО, ЗМДТ, КСО, ЗСч, НСФОМСП и други закони и нормативни актове, свързани с основните постановки в настоящата книга.
С приемането на Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор, обн., в ДВ, бр. 21 от 10.03.2006г. се въведе интегрирана рамка за вътрешен контрол в бюджетните организации.
Начинът на реализиране е чрез изграждането и функционирането на системи за финансово управление и контрол (СФУК).
Автор Звезделина Иванова
Издателство Нова Звезда
ISBN 43160
Година на издаване 2008
Страници 279