Бюджет на времето – Начко Радев

Бюджет на времето

БВ изучава човешката дейност, която е времево (темпорално) структурирана и ограничена, както и тези страни на начина на живот и жизненото равнище, които не могат да се изследват със стойностни и натурални показатели. Актуалността на изучаването на БВ се обуславя от редица обстоятелства. Всяка дейност на човека и обществото е времево лимитирана. Отношението към БВ, неговото изучаване става актуална научна задача. Времето е форма на богатство на обществото – времето като ресурс (най-ценен, невъзобновим и ограничен), разпределението на времето и рационалното му използване. Времето е резерв за социализация на личността. В преходния период жизнените кризи, промените в жизнения път, ситуациите на нестабилност стесняват времевите перспективи, затрудняват реализацията на личността; налице е социална поляризация между тези, които имат работа и малко свободно време, и тези, които имат много свободно време, но нямат пари, тъй като нямат работа.
БВ е критерий на социални промени – тъй като наличното време е константно, промените се извършват чрез трансформации в структурата на БВ.

Автор: Начко Радев Брой страници: 340
Категория: Икономика и мениджмънт; Висше образование Език: Български
Тегло: 0.700 кг.
Издател: Издателски комплекс – УНСС Баркод: 9789544947941
Дата на издаване: 2012 г. ISBN: 9789544947941