Бягай, ще те стигна! – Магдалена Глушкова, Радослав Пенев

Бягай, ще те стигна!

Книжка за подготвителна група в детската градина и в училище, част от програмната система „Ръка за ръка”. Предоставя:

— Условия за постигане на целите и очакваните резултати, заложени в образователното направление „Физическа култура”;
— Възможности за формиране у детето на двигателни умения, за подобряване на физическата дееспособност, за емоционално-оценъчно отношение към саморазвитието и самоусъвършенстването;
— Съдържание, структурирано по теми според следните образователни ядра: „Естествено-приложна двигателна дейност”, „Спортно-подготвителна двигателна дейност”, „Физическа дееспособност”, „Игрова двигателна дейност”;
— Идеи и варианти за използване на различни педагогически ситуации, за групова и индивидуална работа според психо-физическите възможности на децата;
— Възможности за комплексно развитие на детето: на двигателните, комуникативните и познавателните компетенции, на индивидуално-личностните и социалните умения;
— Методическа концепция, чрез която се гарантира естествено физическо и психо-социално развитие на детето.

Автор: Магдалена Глушкова; Радослав Пенев Категория: Детски градини; Подготвителна група (6-7 годишни деца)
Издател: Просвета
Брой страници: 32 Език: Български
Тегло: 0.100 кг. Баркод: 9789540114903
ISBN: 9789540114903