Бизнесплан на търговската фирма – Силвия Терезова

Бизнесплан на търговската фирма

Целта на автора е чрез настоящото изследване да се разкрият теоретичните и практико-приложните проблеми при разработване на бизнес план на фирми:
– с преобладаваща търговска дейност
– осъществяващи други дейности, които предвиждат и стартиране на търговска дейност (вертикална или хоризонтална интеграция)
– диверсифицирани фирми, които с оглед на постигане на корпоративните цели и ефективното управление на стратегическите бизнес единици е необходимо да управляват отделните видове дейности, разработвайки, внедрявайки и контролирайки плановете по видове дейности.
Именно поради тази причина обект на разглеждане са не вече наложилите се и унифицирани изисквания относно структурата и съдържанието на бизнес плана въобще, а спецификата на бизнес планирането в търговската фирма, както и проблемите, свързани с прилагането на теоретичните постановки при разработването на реалистичен и действен бизнес план за търговските фирми.

Автор: Силвия Терезова Брой страници: 176
Категория: Икономика и мениджмънт; Висше образование Език: Български
Тегло: 0.450 кг.
Издател: Издателски комплекс – УНСС Баркод: 9789546440334
Дата на издаване: 2010 г. ISBN: 9789546440334