Бизнес стратегия на малката фирма – Кирил Тодоров

Бизнес стратегия на малката фирма

Книгата представя малките и средни предприятия в съвременната икономика – отличителните особености спрямо големите фирми, специфичните подходи на стратегическо управление и присъщите им бизнес стратегии, формирането и изпълнението на фирмените стратегии, възможностите за изграждане на маркетингови стратегии, иновациите, като основа на конкурентните предимства на фирмата, "гранд стратегии", формите и механизмите за растеж, ролята на човешкия фактор при реализацията на фирмените стратегии, мотивацията и обучението на персонала, организационно -структурното, информационното и финансовото осигуряване на фирмените стратегии.

Автор: Кирил Тодоров Брой страници: 280
Категория: Икономика и мениджмънт; Висше образование Език: Български
Тегло: 0.300 кг.
Издател: Нов български университет Баркод: 9545353716
Дата на издаване: 2008 г. ISBN: 9545353716