Бизнес етика и корпоративна социална отговорност в съвременното управление на бизнеса – Валентина Драмалиева

Бизнес етика и корпоративна социална отговорност в съвременното управление на бизнеса

Бизнес етиката не е рецепта за правилно поведение, но тя може да е от практическа полза за всеки разумен човек, който иска да го постигне.
Тази книга:
– изяснява основните цели и възможности на бизнес етиката в контекста на съвременния мениджмънт; посочва някои прагматични аргументи за прилагането и в бизнеса; акцентира на използването и като средство за постигане на икономическа ефективност и печалба; аргументира защо тя е отговорност главно на мениджмънта; анализира ролята и за стратегическото планиране на бизнеса, за организационните отношения във фирмата, зо отношенията с други фирми, за отношенията с крайните потребители и обществото;
– задава утвърдените етически стандарти за отношенията, изграждащи бизнеса;
– представя модели за правилно поведение в бизнеса, като етично поведение, лоялна конкуренция, добра бизнес практика, добра репутация, корпоративна социална отговорност;
– показва предимствата на етическите кодекси в деловата среда на бизнеса;
– обосновава необходимостта от усвояване и компетентно използване на етическите "инструменти", които цялостно подпомагат мениджмънта за взимане на правилни решения и за практикуването на етично поведение в реалния бизнес;
– проследява развитието на идеята за отговорността на бизнеса от появата и на пазара до съвременното и разбиране като корпоративна социална отговорност;
– сочи етическите предизвикателства на съвременния пазар и ги разглежда като добри възможности;
– отделя специално внимание на етическия аспект на рекламата заради неотменимото и присъствие в конкурентната надпревара днес;
– запознава с разбирането за три типа мениджмънт – морален, аморален и неморален – и как всеки от тях се отнася към основните заинтересовани страни в бизнеса – собственици (акционери), служители, клиенти, местна общественост.

Автор: Валентина Драмалиева Брой страници: 167
Категория: Икономика и мениджмънт; Висше образование Език: Български
Тегло: 0.450 кг.
Издател: Издателски комплекс – УНСС Баркод: 9789546445919
Дата на издаване: 2014 г. ISBN: 9789546445919