Биотехнологии, интелектуална собственост и биоикономика – Мария Маркова

Биотехнологии, интелектуална собственост и биоикономика

Биотехнологиите предлагат технологични решения за много от здравните проблеми и проблемите свързани с ресурсите, пред които е изправен светът. Прилагането на биотехнологиите в първичното производство, здравеопазването и индустрията може да доведе до възникването на понятието "био-икономика", където биотехнологиите допринасят за значителна част от икономическия продукт. Био-икономиката през 2030 година вероятно ще включва три елемента: задълбочени познания за генетичните и сложните процеси в клетките, възобновяемата биомаса, както и интегриране на биотехнологията и приложението й в различните сектори. Настоящото издание дава оценка на съществуващите доказателства и характеристиките на биотехнологичните иновации, за да се прецени къде се намира био-икономиката днес, къде би могла да бъде през 2015 година, и по-аналитично – как би изглеждала през 2030 година. Изданието предлага политически дневен ред, който да подпомогне използването на биотехнологиите за решаване на настоящите и бъдещите предизвикателства.

Автор: Мария Маркова Категория: Висше образование
Издател: Издателски комплекс – УНСС
Дата на издаване: 2010 г. Брой страници: 328
Език: Български Тегло: 0.600 кг.
Баркод: 9789546441690 ISBN: 9789546441690