Биомаса, биогаз, биошлам в енергетиката на антропогенни екосистеми – Ботьо Захаринов

Биомаса, биогаз, биошлам в енергетиката на антропогенни екосистеми

Книгата представя резултати от научни изследвания и научни постижения в областта на екологичната биоенергетика и използването на биомасата като енергоносител – предмет на десетгодишни изследвания. Разглежда се биоенергетиката на екосистемно и биосферно равнище и реалните възможности за разработване на технологии за производство на енергия от биомаса, както и на продукти за повишаване на почвеното плодородие.
Монографията може да се ползва и като учебно помагало от студентите на НБУ, обучавани в бакалавърските програми „Науки за Земята и алтернативни енергии“ и „Екология и управление на околната среда“, а също и в магистърските програми „Геотехнологии и възобновяеми енергийни източници“, „Екология и устойчиво развитие“ и „Екологичен мениджмънт“, както и за подготовка на докторанти и студенти от сродни програми на НБУ и други университети в страната.
Може да бъде полезна и за широк кръг учени и специалисти, работещи по проблемите на възобновяемата енергетика у нас.

Автор: Ботьо Захаринов Категория: Висше образование; Специализирана литература
Издател: Нов български университет
Дата на издаване: 2013 г. Брой страници: 560
Език: Български Тегло: 0.770 кг.
Баркод: 9789545357428 ISBN: 9789545357428