Био-библиография – Ботю Ботев

Био-библиография

В книгата се представят по-съществените резултати от богатата научноизследователска дейност на чл.-кор. проф. Ботю Ботев в областта на цитологията, туморната биология и имунология и някои други въпроси на общата биология, така също и неговата интензивна преподавателска и научноорганизационна дейност като авторитетен професор и ръководител на много научни звена на БАН и Медицинския и Биологическия факултет в София. Неговата богата и разнообразна научна дейност и активна преподавателска, организационна и обществена работа с право го нареждат днес между най-бележитите български учени, допринесли за развитието и утвърждаването на биологичната наука и образование в нашата страна.

Автор: Ботю Ботев Брой страници: 152
Категория: Наука и научно-популярна литература Език: Български
Тегло: 0.180 кг.
Издател: Академично издателство "Проф. Марин Дринов" Баркод: 9544308156
Дата на издаване: 2001 г. ISBN: 9544308156