Библиотека Lingua. Interlingual asymmetry. Implicitation and explicitation in English and Bulgarian. Selected papers – Bistra Alexieva

Библиотека Lingua. Interlingual asymmetry. Implicitation and explicitation in English and Bulgarian. Selected papers

Проф. БИСТРА АЛЕКСИЕВА, доктор на филологическите науки, е специалист по обща теория на превода, теория и практика на устния превод и частната теория на превода. Изследователската й дейност е свързана с двойката „английски-български" предимно по отношение на видовете асиметрии между двата езика. Има множество публикации у нас и в чужбина по изброените по-горе области на изследване.
Помагалото Теория и npakmuka на устния превод е пряко свързано с преподавателската дейност на авторката със студентите, избрали магистърската програма по конферентен превод. В него се разглеждат основни проблеми на устния превод и по-специално – на конферентния превод, като ударението е върху анализа на спецификата на този вид преводаческа дейност с оглед овладяване на необходимите основни умения. ВклЬчени са и упражнения по консекутивен превод, подбрани от асистентите, преподаватели към школата по конферентен превод във факултета по класически и нови филологии в Софийския университет „Св. Климент Охридски".

Автор: Bistra Alexieva Език: Български/Английски
Категория: Висше образование; Специализирана литература; Езикознание и литературознание Тегло: 1.124 кг.
Баркод: 9789540728643
Издател: УИ "Св. Климент Охридски" ISBN: 9789540728643
Брой страници: 552