„Солнечный круг”, учебник по руски език за 5. клас – Татяна Кацарова, Христина Грозданова

„Солнечный круг”, учебник по руски език за 5. клас

Учебникът има ясна структура. Предвиден е за 119 учебни часа при 3,5 часа седмично изучаване на езика.
Включва 14 урока, групирани в 7 тематично обособени модула, всеки от които завършва с обобщителен урок Мои успехи.
Всеки урок е представен на 4 разтвора, предвиден за 6 учебни часа, и обхваща четирите езикови умения: слушане, четене, говорене и писане.
Уроците са два типа: за нови знания и обобщителни.
• Уроците за нови знания преговарят, надграждат и разширяват лексиката и граматичния материал, изучени до момента, въвеждат новия материал.
• Обобщителните уроци Мои успехи следват всеки модул. В тях се преговарят и проверяват лексикалните, граматическите и комуникативните единици, изучени в темата. Предвидени са за 2 учебни часа.
След всеки обобщителен урок е предвиден проект, който се изпълнява за 2 учебни часа. Инструкциите към проектите са поместени в тетрадката. Работата над проектите е обвързана със седемте основни теми. Те следва да бъдат изпълнявани след всеки обобщителен урок Мои успехи, след като учениците са преговорили всичко научено в течение на 12 часа.
В края на учебника са включени 4 урока-празници, които учителят взема според съответствието им с календара.
Учебникът съдържа поурочен двуезичен речник.

Христина Грозданова е редактор по руски език в издателство „Просвета”. Завършила е руска и английска филология, работила е 13 години като учител по руски и английски език. Съавтор е на езиковите системи „Солнечный круг”, „Контакт. Наш адрес” и „Приглашение в Россию”, автор е на помагала с тестови задачи. Участвала е в много международни конференции и семинари.

Автор: Татяна Кацарова; Христина Грозданова Категория: 5-ти клас; Учебници; Руски език
Издател: Просвета
Дата на издаване: 01.09.2014 Брой страници: 152
Език: Български/Руски Тегло: 0.250 кг.
Баркод: 9789540118543 ISBN: 9789540118543