Балканската миграционна култура: исторически и съвременни образци от България и Македония – Петко Христов

Балканската миграционна култура: исторически и съвременни образци от България и Македония

Настоящият сборник е резултат от двегодишната работа (2008 – 2009 г.) на етнолози, историци и един политолог от България и Р. Македония в рамките на научен проект на тема: „Динамика на работната мобилност на Балканите", финансиран от МОМН на България и MOH на Р. Македония в рамките на конкурса за двустранно научно-техническо сътрудничество между Р. България и Р. Македония, Договор № БМ-4/ 2007.
На трудовите миграциите, на тяхната история и културни образци в Североизточна България са посветени статиите на участниците в екипа от Р. Македония, докато за трудовата мобилност в нейните традиционни и съвременни форми в Западна Македония, сред торбешите и албанците пишат участниците от българския екип.

Автор: Петко Христов Брой страници: 332
Категория: История и археология Език: Български
Тегло: 0.500 кг.
Издател: Парадигма Баркод: 9789543261215
Дата на издаване: 2010 г. ISBN: 9789543261215