Аз и ти / Задушевният разговор / Божието затъмнение – Мартин Бубер

Аз и ти / Задушевният разговор / Божието затъмнение

"Как бих могъл да не уважавам мислител, който е знаел така добре, та дори и по-добре от всеки друг да създава живо равновесие между разума и непреставащото откровение, благодарение на което човекът поема живителен сок от вечните те извори?"
Габриел Марсел

"По моему значението му [за протестанизма] е в три насоки: 1. в Буберовата екзистенциалистка интерпретация на пророческата религия; 2. в неговото преоткриване на мистиката като елемент на пророческата религия; 3. в разбирането му за връзката на пророческа религия и култура, особено в областта на социалното и политическото."
Паул Тилих

"Саморефлексиите на Бубер показаха съвсем ясно, че диалогичният принцип представя един всеобхватен аспект на света и в този смисъл е автентична философска гледна точка. Отвореността на чуващия, а с нея и срещата с Ти не е ограничена до срещата с ближния. Тя царства във всяка среща със света. Взаимността – Бубер я нарича мутуалност – е винаги възможна, дори във всеобхватната целева рационалност на модерния живот за работа и печалба, в "предприятието" или в колективната действителност на политически групи, та дори по отношение на животното […], та дори по отношение на машината."
Ханс-Георг Гадамер

Автор: Мартин Бубер Език: Български
Категория: Философия, психология, езотерика и духовни учения Тегло: 0.218 кг.
Баркод: 9544490027
Издател: Стено ISBN: 9544490027
Брой страници: 334