Аз и другите – Рива Мириам Жезекел

 • Истината и лъжата
 • Приятелството
 • Конфликтите

Поредицата "Аз и другите" е насочена към основни проблеми на всеки човешки живот, които се пораждат в междуличностните отношения. Те много вълнуват подрастващите, но в стремежа им към самоутвърждаване се нуждаят от подкрепата на възрастните.

Училището е полето, където се "съюзяват" усилията на ученици, родители и учители, а помагалата дават педагогическа и методическа основа за осъществяването на този съюз, като предлагат теми за разсъждения и откровени разговори.

Всяка от темите е изградена върху проблемни ситуации от всекидневието, които поставят за обсъждане етически въпроси и предлагат подходи за развиване на творческо мислене и критическо оценяване на собственото поведение.

Съдържание:

Истината и лъжата

 • Какво е лъжата?
 • Защо лъжат хората?
 • Какво е истината?
 • Можем ли да живеем без истината?
 • Трябва ли винаги да казваме истината?
 • Можем ли да лъжем сами себе си?
 • Каква е стойността на дадената дума

Приятелството

 • Какво е приятелството?
 • Какво представлява приятелят?
 • Как ставаме приятели?
 • Можем ли да сме различни и да сме приятели?
 • Може ли едни приятели да са по-важни от други?
 • Можем ли да спорим и да си останем приятели?
 • Какво може да навреди на приятелството?
 • Как се поддържа приятелството?

Конфликтът

 • Какво представлява конфликтът?
 • Как се изразява гневът в конфликт?
 • Защо се караме?
 • Може ли човек да бъде в конфликт със самия себе си?
 • Трябва ли винаги да сме съгласни?
 • Как можем да разрешим конфликта?

Речник

 • Корица:Мека
 • Каталожен номер:88994
 • Тегло:1 kg