AutoCAD 2007 Пълен Справочник – Т.Т. Джордан


Възползвайте се от качествата и прегледния формат на тази изчерпателна книга:

* Включени са множество команди на AutoCAD, които не са документирани от Autodesk.
* Предоставени са множество съвети за работа с конкретната описвана команда.
* Дадени са “дублетните” форми на командите, например “DONUT” и “DOUGHNUT”.
* Прозрачните команди са означени с апостроф пред името.
* След имената на командите са дадени всички техни псевдоними, например l за LINE.
* Последователността при стартиране на команда от падащо меню в лентата с менюта е означена със стрелки.
* Дадени са всички клавишни комбинации за стартиране на команда от клавиатурата с клавиши-модификатори (например Ctrl+Е за командата Isoplane и Alt+TE – за командата SPELL) и с функционални клавиши (например F1 за командата HELP).
* Предоставени са координатите за стартиране на команди от таблетно меню, например M2 за командата HIDE.
* За всяка команда са описани всички налични начини за стартиране – от команден ред, с натискане на бутон от лента с инструменти (заедно с изображение на съответния бутон), от контекстно меню и т. н.
* Означен е номерът на версията на AutoCAD (например 1.0, 14, 2000i, 2002, 2004, 2005, 2006, 2007), в която е въведена съответната команда. Това превръща настоящата книга в универсален справочник – и за потребители, които работят с по-стари версии на AutoCAD.
* Включен е списък с най-важните и често използвани системни променливи на AutoCAD, с обяснения за тяхната употреба.
Ще намерите и таблица с излезлите от употреба команди на AutoCAD заедно с описания кога е въведена и отстранена съответната команда, и с каква команда е заместена.
* В края на книгата ще намерите речник с около 150 от най-характерните термини и често използвани съкращения в AutoCAD.
* Описание на външни програми във вид на допълнителни модули, които се стартират от AutoCAD.
Автор Т.Т. Джордан
Издателство Алекс Софт
ISBN 954656155X
Година на издаване 2006
Корица мека
Страници 488
Формат 15.50×23.50