Аудиодиск Hello! за 1. клас – –

Аудиодиск Hello! за 1. клас

Аудиодискът съдържа записи на всички песни, упражнения и текстове, отбелязани със знак за слушане. Записите са направени от носители на езика и представят правилни образци на фонетични и интонационни модели.

Автор: Категория: 1-ви клас; Учебни помагала; Английски език
Издател: Просвета
Език: Български/Английски Тегло: 0.120 кг.
Баркод: 500008 ISBN: 500008