Атлас по география и икономика за 9. клас – Домино


Включва карти, схеми, графики и диаграми.

Съдържа информация за:
* Природна структура и ресурси на Земята (природногеографска карта на света, полезни изкопаеми; геосферен строеж на земята – схема; литосферни плочи; земетресения; вулкани; климат – температури, валежи, атмосферно налягане и ветрове; климатични пояси; синоптични карти; океани и морски течения; воден кръговрат; растителност; почви; часови пояси).
* География на населението и селищата (гъстота на населението: по страни и възрастова структура; средна продължителност на живота и полова структура на населението; естествено движение на населението; миграции на населението; урбанизация; начално образование; средно и над средно образование; грамотност; работна сила и безработица; религиите по света).
* География на световното стопанство (БВП и структура; селско стопанство; индустрия; търговия и услуги. туризъм; електроенергия; нефт; природен газ).
* Политическа организация на обществото (международни организации; политическа карта на света).
* Географски райони и страни (Европа – природногеографска карта, стопанство; балкански страни – природногеографска карта, стопанство; Германия – природногеографска карта, стопанство; Великобритания – природногеографска карта, стопанство; Франция – природногеографска карта, стопанство; Русия – природногеографска карта, стопанство; Азия – природногеографска карта, стопанство; Япония – природногеографска карта, стопанство; Китай – природногеографска карта, стопанство; Индия – природногеографска карта, стопанство; Северна Америка – природногеографска карта, стопанство; Централна и Южна Америка – природногеографска карта, стопанство; Африка – природногеографска карта, стопанство; Австралия и Океания – природногеографска карта, стопанство).
* Подробна легенда.
* Учебното помагало е одобрено със заповед № РД 09-289/05.03.2008 г. на министъра на образованието и науката

Издателство Домино
ISBN 55127
Година на издаване 2010
Страници 48