Архив за средновековна философия и култура. Свитък XXI – Изток-Запад

Свитък XXI на Архив за средновековна философия и култура се състои от четири основни части.

В първата са представени текстове, четени пред лятната школа на EGSAMP, проведени под името "Битие и свобода. Метафизични основи на средновековната философия" през юли 2014 г. в гр. Елена, България.

Във втората част намират място статии и превод, предоставени на редакцията в хода на 2014 г.

В третата част са публикувани два текста, които са по-скоро косвено вгледани в Средновековието, но играят значима методологична роля и за философското изследване на Средните векове.

В четвъртата част са публикувани два доклада, четени на юбилейното тържество по повод 30-годишнината от началото на лятната школа в Елена, рожденото място на българската школа за философска медиевистика, 25-годишнината от основаването на дисциплината "Философия на Средновековието и Ренесанса" във Философския факултет на СУ и 20-годишнината от основаването на Архив за средновековна философия и култура.

Издателство Изток-Запад
Поредица Архив за средновековна философия и култура
ISBN 9786191526222
Година на издаване 2015
Корица мека
Страници 436
Формат 13х20
Език български, английски