Архетипът на Ковача – Анатол Анчев

От аналитичнопсихологическа гледна точка образът на Ковача представя дългия път на индивидуация, започвайки още от откриването на залежите в земните недра, изкопаването на рудата и добиването на метала, минавайки през първичната подготовка и обработка на желязото, изковаването и допълнителната обработка на железния предмет, завършвайки с включването в употреба на изработения предмет и отчитане на реалната полза от него, т.е. от откриването на психичния проблем до разрешаването му и оцелостяването на личността, като по този сложен и криволичещ път, освен с проблеми и конфликти, всяко аналитично преживяване е свързано с всички други.

♦ ♦ ♦

Анатол Анчев е професор в Института за етнология и фолклористика към БАН, доктор на филологическите науки, създател и ръководител на "Семинали по аналитичнопсихологическа антропология".

  • Корица:Мека
  • Брой страници:244
  • Общи:От български автор
  • Година:2016
  • Вид:Изследвания
  • Баркод:9789548311762
  • ISBN:9789548311762
  • Жанрове:Етнография и фолклор, Културология
  • Размер на продукта:120/190
  • Тегло:1 kg