Аретика. Екзистенциално-ценностна система на лидера (Теория на Αρετέ) – Димитър Иванов

Аретика – интердисциплинарна хуманитарна теория с обект на изследване екзистенциално-ценностната система Αρετέ, пътищата и методите на нейното обучаване и възпитаване чрез семейството, училището, изкуството и други обществени системи. Аретиката е със силно изразени психични основи и заема от изследователските полета на аксиологията, етиката, психологията, етиката и педагогиката.

Предмет на аретиката е формулирането, обучаването и възпитаването на система от ценности с непреходно цивилизационно значение. Субект и обект на тези ценности е човекът, разглеждан на три социално-психологически равнища, като на всяко от тях отговарят определени ценности: на индивида – добродетели, на личността – вътрешни сили; на лидера – качества и способности, както и методите за тяхната реализация – историко-психологическо наследяване и етико-педагогическо възпитаване.

За пръв път интердисциплинарната научна теория арèтика цялостно е формулирана в настоящото изследване.

♦ ♦ ♦

Димитър Иванов е роден през 1951 г. в София. Професор, ръководи Магистърска програма „Държавност, духовност и лидерство в националната сигурност” в Университета по библиотекознание и информационни технологии в София. Председател е на Общото събрание на Университета и директор на Институтa по лидерство. Автор е на повече от двадесет монографии и учебници и на стотици есета, статии и интервюта в печатните и електронните медии по история, политика и културно наследство. Особено място в изследователската и преподавателскатата му дейност заемат лидерството и ценностните системи. Лауреат е на Наградата на Съюза на българските писатели „Николай Хайтов” – за публицистика (2012 г.) и на Държавната награда на Руската федерация – за чуждестранен издател (2014 г.).

  • Корица:Мека
  • Брой страници:284
  • Общи:От български автор
  • Година:2015
  • Баркод:9789542816591
  • ISBN:9789542816591
  • Каталожен номер:3838
  • Жанрове:Философия
  • Тегло:1 kg