Аrchiv für mittelalterliche Philosophie und Kultur – Heft XXII / Архив за средновековна философия и култура – Свитък XXII –

Архив за средновековна философия и култура” е основан през 1994 година от Цочо Бояджиев и Георги Каприев с намерението да се предложи един интеграционен център за българските медиевисти от всички поколения и изследователски насоки (с акцент върху философията). Архивът представлява форум, в който проблемите на специалността могат да бъдат обсъждани на нейния специализиран език. Важен приоритет е отпечатването на преводи на по-малки трактати и текстове от средновековни – латински и византийски.

От третия свитък (1996 г.) насам като съиздател започва да сътрудничи Андреас Шпеер. С цел концентриране работата на специалистите от югоизточно европейския регион в по-големия европейски контекст и с оглед интеграцията им в активен диалог със западноевропейските им колеги, през 2004 г. се конструира издателски борд.

След основаването на Института за средновековна философия и култура през 2000 г. Архивът излиза веднъж годишно като негов орган.

Настоящото издание е двадесет и второ по ред.

  • Корица:Мека
  • Брой страници:168
  • Общи:От български автор
  • Година:2016
  • Вид:Сборник, Статии и студии
  • Баркод:9786191528868
  • ISBN:9786191528868
  • Жанрове:Културология, Литературознание, Средновековни и ренесансови творби, Философия
  • Тегло:200 g