Арбанаси. Некрополите при църквите "Рождество Христово" и "Св.Архангел Михаил и Гавраил" – Хитко Вачев

Арбанаси. Некрополите при църквите "Рождество Христово" и "Св.Архангел Михаил и Гавраил"

В настоящата книга са представени резултатите от проучванията на некрополите, разположени в дворните пространства на църквите „Св. архангели Михаил и Гавраил“ и „Рождество Христово“. Най-общо казано, резултатите от тях хвърлят допълнителна светлина върху проблема за практикуваните погребални обичаи и обреди в българските земи в епохата на ранните векове на османското владичество. Същевремнно обаче те позволяват да се доловят специфичните характеристики в културата и живота на населението, обитаващо селището през периода XVI – XVIII в., дават важна информация по отношение историческото развитие на Арбанаси. В съотношение с архитектурните паметници, данните от некрополите са средство за определяне на хронологическите граници на възникване и живот на тези паметници.

В съответствие с изложеното е избраната структура на труда. Вероятно на читателите ще направи впечатление, че той не завършва с обичайното заключение. Причина за това решение е обстоятелството, че археологическите проучвания в Арбанаси продължават. Резултатите от тях в значителна степен потвърждават вижданията, изложени в настоящото изследване, като същевремнно разкриват неизвестни страни от историята на селището.

Автор: Хитко Вачев Брой страници: 208
Категория: История и археология Език: Български
Тегло: 0.260 кг.
Издател: АБАГАР Баркод: 9789544277376
Дата на издаване: 2008 г. ISBN: 9789544277376