Арабската средновековна култура: от езичеството към исляма – Цветан Теофанов

Арабската средновековна култура: от езичеството към исляма

Цветан Теофанов завършва Арабска филология в Багдадския университет, Ирак, и специализация в Каирския университет, Египет. Защитава дисертация в Московския институт по изтокознание, както и докторат върху класическата арабска поезия като дихотомичен модел.
Член е на Американското ориенталистично дружество, Европепския съюз на арабистите и ислямоведите и Британското дружество за близкоизточни изследвания. Публикува научни студии и статии у нас и в чужбина. Негово дело е първият български академичен превод на Свещения Коран от арабския му оригинал.
Предлаганият труд е резултат от дългогодишните усилия на автора като преподавател във факултета по класически и нови филологии при Софийския университет "СВ. Климент Охридски", както и от работата му по време на неговото пребиваване във Великобритания като гост-професор в Оксфордския център за ислямистични изследвания.
Монографията Арабската средновековна култура: от езичеството към исляма въвежда читателя в историческия и политико-социалния контекст на арабо-мюсюлманското общество и го запознава с мястото на личността В него, като поставя акцент върху процесите на преход от езичеството (бедуинството) към исляма (уседналостта) и от регионалното към универсалното. Анализирани са ключови текстове, които в хронологически план разкодират основополагащите принципи на арабо-мюсюлманската цивилизация. Разгледани са теорията за любовта, връзките вино-безсмъртие, вино-предизвикателство, вино-разумност и покаяние, както и философско-аскетичните и мистическите доктрини и концепции. Като цяло трудът дава отговор на актуалния въпрос: диалог на култури или сблъсък на цивилизации.

Автор: Цветан Теофанов Брой страници: 895
Категория: Висше образование; Специализирана литература; Езикознание и литературознание Език: Български
Тегло: 1.698 кг.
Издател: УИ "Св. Климент Охридски" Баркод: 9540719798
Дата на издаване: 2004 г. ISBN: 9540719798