Априлското въстание – прелюдия към Освобождението – Константин Косев

Априлското въстание – прелюдия към Освобождението

По териториален обхват и степен на организация, по брой на участниците, по своите политически резултати и значение Априлското въстание през 1876 г. е безспорно най-крупната изява на българското националноосвободително движение в епохата на Възраждането. Това събитие предизвиква основателно изключителен обществен и научен интерес, поради което присъства без прекъсване в историографията като обект на проучване. Книгата ни въвежда в историографските проблеми на подхода към темата, материалните и духовно-интелектуалните предпоставки, появата на идеята за общобългарско въстание, както и в превръщането Ј в политическа стратегия. Описани са също така политическата криза в Османската империя, създаването на Гюргевския революционен комитет, началото и ходът на бойните действия, международният отзвук и политическите резултати от въстанието.

Автор: Константин Косев Брой страници: 104
Категория: История и археология Език: Български
Тегло: 0.110 кг.
Издател: Академично издателство "Проф. Марин Дринов" Баркод: 9544307370
Дата на издаване: 2000 г. ISBN: 9544307370