Антология. Социална работа – Мартин Дейвис

Антология. Социална работа

Антология СОЦИАЛНА РАБОТА е емблематично заглавие в сферата на социалната работа и един от наи-популярните учебници в тази научна област във Великобритания. Книгата има вече 3 издания – последното е от 2007 г., а настоящият превод е по второто издание от 2002 г. Книгата е под научната редакция на проф. Мартин Дейвис – водещ преподавател и изследовател по социална работа във Великобритания, а автори на отделните статии в нея са известни учени и специалисти по социална работа във Великобритания.
Антология СОЦИАЛНА РАБОТА е цялостен и завършен труд, структуриран в пет глави. В първата се очертават причините за социална работа (като бедността и социалната изолация, домашното насилие и насилието над деца, старостта, умствените и физически увреждания и др.). Във втората част се дискутират Възможностите за приложение на различни теории (психоаналитичната, когнитивно-поведенческата, феминистичната, фамилната терапия, работата с група и др.) в практическата социална работа. В трета глава са разгледани различните сфери на социална работа: с деца и семейства, с възрастни хора, с хора с физически и умствени увреждания, в училище, в специализирани институции, в заведенията за лишаване от свобода и др. фокус на четвъртата част е психо-социалната рамка на социална работа – Връзката й с обществото, политиката, културата, сексуалността и етапите на жизнения цикъл. В пета глава са представени различните гледни точки към социалната работа – на клиентите, на социалните работници, на изследователите и законодателите. В края на всяка глава са изведени 5 извода ключови моменти, 3 въпроса за дискусия и 3 източника – допълнителна литература по темата.
Книгата ще бъде полезна на студенти по социална работа и други сродни специалности – социална педагогика, педагогика, психология и т.н.; на преподаватели и изследователи в сферата на социалната работа; на практикуващи социални работници и други специалисти от помагащите професии – педагози, социални педагози, психолози и др.

Автор: Мартин Дейвис Брой страници: 520
Категория: Висше образование; Специализирана литература; Педагогика и психология Език: Български
Тегло: 0.999 кг.
Издател: УИ "Св. Климент Охридски" Баркод: 9789540720883
Дата на издаване: 2011 г. ISBN: 9789540720883