Антология по философия – Бисера Николаева Колева

Антология по философия

Предлаганата антология е предназначена да подпомага студентите в самостоятелната им работа на семинарни занятия по философия. Изборът на авторите и подредбата на откъсите съответстват на основните теми от учебната програма по философия в УНСС, без да я изчерпват. Представени са класически схващания, които респектират със своята оригиналност и дълбочина, както и с възможности за нови решения на повдигнатите в тях проблеми. В първа част – Въведение във философията са представени откъси от: Аристотел – из "Метафизика", Бъртранд Ръсел – из "История на западната философия", Зигмунд Фройд – из "Въведение в психоанализата", Карл Ясперс – из "Въведение във философията", Карл Попър – Как аз разбирам философията. Във втора част – Проблеми на познанието са разгледани: Платон – из "Държавата", Платон – из "Диалози" Менон, Платон – из "Диалози" Федон, Рене Декарт – из "Правила за ръководство на ума", Рене Декарт – из "Начала на философията", Франсис Бейкън – из "Нов органон". В третата част – Въведение в социалната философия са представени: Платон – из "Държавата", Карл Маркс, Фридрих Енгелс – из "Немска идеология", Макс Вебер – из "Протестантската етика и духът на капитализма", Карл Попър – из Нищетата на историцизма", Франсис Фукуяма – из "Краят на историята и последния човек". В четвърта част – Въведение в моралната философия са разгледани: Платон – "Апология", Платон – из "Диалози", Епикур – "Писмо до Менойкей".
Антологията е предназначена да подпомага студентите в самостоятелната им работа на семинарни занятия по философия. изборът на авторите и подредбата на откъсите съответстват на основни теми от учебната програма по философия в УНСС, без да я изчерпват. Представени са класически схващания, които респектират със своята оригиналност и дълбочина, както и с възможности за нови решения на повдигнатите в тях проблеми.

Автор: Бисера Николаева Колева Брой страници: 286
Категория: Философия, психология, езотерика и духовни учения; Висше образование Език: Български
Тегло: 0.700 кг.
Издател: Издателски комплекс – УНСС Баркод: 9789546440921
Дата на издаване: 2010 г. ISBN: 9789546440921