Антология на ораторската реч – Книга 1 – Величко Руменчев

Антология на ораторската реч – Книга 1

III хил. пр. н. е. – средата на II хил. сл. н. е.

Съставянето на настоящата антология е опит за надзърване в мъглявите страници на далечното ораторско минало чрез някои нетрадиционни и далеч не безспорни от гледна точка същност и достоверност на отразената в тях фактология писмени паметници. В същото време това е и опит за преосмисляне на някои митове относно времето и мястото на възникване на ораторското изкуство и причините и условията, които го пораждат.

Автор: Величко Руменчев Брой страници: 512
Категория: Висше образование; Специализирана литература; Езикознание и литературознание Език: Български
Тегло: 1.000 кг.
Издател: УИ "Св. Климент Охридски" Баркод: 9789540733975
Дата на издаване: 2012 г. ISBN: 9789540733975