Аналогова схемотехника за 10. клас – Величка Спасова

Аналогова схемотехника за 10. клас

Учебно помагало за задължителна подготовка в професионалните гимназии с направление "Електроника и автоматика"

Учебното помагало е предназначено за задължителната подготовка на учениците от всички специалности от професионалното направление "Електроника и автоматика" в професионалните гимназии.
Разработено е съгласно учебните програми, утвърдени от МОМН през 2005 г. и предвидените в тях варианти на теми и учебни часове.

Аналоговата схемотехника изучава процесите на усилване, генериране и преобразуване на аналоговите електрически сигнали и схемите, с които се реализират. Усвояването на теоретичния материал и практическото приложение на придобитите знания и умения изискват от учениците последователна и системна работа по разглежданите теми.

Учебното помагало има следните по-главни цели:
разглеждане и разучаване на основните блокове в аналоговите електронни устройства
използване на различни видове пасивни и активни електронни елементи в изучаваните устройства
ползване на технически справочници и друга подходяща литература
анализиране на аналогови електронни устройства, решаване на задачи и проектиране по зададени параметри на блокове от такива устройства
практическо реализиране и изследване на блокове от аналогови електронни устройства
усвояване на умения за самостоятелна работа и за работа и за работа в екип при изпълняване на учебните задания

Автор: Величка Спасова Категория: 10-и клас; Учебни помагала; Други; Профилирани гимназии
Издател: Нови Знания
Дата на издаване: 2013 г. Брой страници: 224
Език: Български Тегло: 0.200 кг.
Баркод: 9789549315493 ISBN: 9549315495