Анализи на творби от българската литература – Иван Симеонов

Анализи на творби от българската литература

Настоящото учебно помагало съдържа статии върху проблеми от новата и най-новата българска литература. В първата статия "Историческата съдба на българската литература" са проследени обзорно епохите и основните периоди в развитието на българската литература от IX в. до наши дни, характеризирани са най-важните литературни явления и са представени най-значителните автори и техни творби. В тази статия накратко е описана и литературата на българите от Украйна и Молдова, която до този момент е слабо позната на читателите от България. Анализирани са произведения от следните български писатели: Паисий Хилендарски, Добри Чинтулов, Петко Р.Славейков, Христо Ботев, Иван Вазов, Пенчо Славейков, Алеко Константинов, Елин Пелин, Йордан Йовков, Георги Караславов, Димитър Димов, Петър Бурлак-Вълканов.

Автор: Иван Симеонов Категория: 11-и клас; 12-и клас; Висше образование; Матури; Български език и литература
Издател: Макрос 2001
Брой страници: 108 Език: Български
Тегло: 0.180 кг. Баркод: 954702702
ISBN: 954702702