Анализ на публичните политики – Тодор Танев

Анализ на публичните политики

Книгата въвежда за пръв път цялостно у нас онази област, която в САЩ отдавна се нарича Public Policy Analysis – науката за създаване на конкретни политики. От тази област се интересуват творците в управленския процес -тези, които създават реалните проекти и после носят пълната отговорност за реализацията им пред хората, а не пред партийните централи. От нея се интересуват и студентите по управленски специалности.
Българската публика изисква български автор, защото българската практика допуска до себе си в крайна сметка само български концепции, подходи или практики. Ето защо книгата не е колаж от преводи на текстове от американски книги. Управленското мислене в либералната пазарна демокрация е създало теория и техника, които не съответстват стопроцентово на мисленето в изтока (макар и европейски), към който принадлежим. Ако се сравни съдържанието тук със стандартите отвъд океана, веднага ще се установи както приликата (техниките са универсални), така и разликата (адекватните подходи и базовите концепции са специфични за отделните култури).
Еманципацията на анализа на публични политики започва преди три десетилетия в САЩ. Първата книга е от Харвард (Stokey, E., R. Zeckhauser. 1978. A Primer for Policy Analysis), а днес тази тема е превърната вече в широко разпространена университетска специалност, съществуваща наред с политологията, стопанското управление или публичната администрация, от които не е повече част. Тази еманципация ще настъпи и у нас.
Анализът на конкретни политики представлява известното на всички обмисляне на варианти, преди да се действа, т.е. създаване и подробно изследване на конкуриращи се вериги от бъдещи действия, водещи по алтернативни пътища към една и съща цел, за да се подбере най-добрата между тях. Анализът ще изтъкне обаче и още една алтернатива, която трябва да се държи в резерва, ако обстоятелствата наложат промяна на решението – прочутите „План А" и „План Б". За всяка крачка на анализа има съответните методи и техники. Тъкмо те са описани в книгата.

Автор: Тодор Танев Брой страници: 344
Категория: Икономика и мениджмънт Език: Български
Тегло: 0.600 кг.
Издател: Военно издателство Баркод: 9789545094088
Дата на издаване: 2008 г. ISBN: 9789545094088