Амигдала. Пиеси – Лукас Берфус


Лукас Берфус е роден през 1971 г. в Тун, Швейцария. Дипломиран търговец на книги. От 1991 г. живее и работи като писател на свободна практика в Цюрих. Написал е редица пиеси за театралната трупа АСА400. Носител на литературни награди на швейцарските градове Тун, Цюрих, Берн и на немската награда „Лойк".

През 2005 г. е обявен на театралните празници в Мюлхайм, а след това и от списание „Театърът днес" за драматург на годината. След новелата му „Мъртъвците" и сборника с пиеси „Сексуалните неврози на нашите родители", излезли вече на български език, тук са представени неговите най-нови театрални текстове.

Поради страха от смъртта ние можем да бъдем изнудвани.
Лукас Берфус
Автор Лукас Берфус
Издателство Пигмалион
ISBN 9789549402278
Година на издаване 2009
Страници 136