Алтернативи по пътя към грамотността (технологии за обучение по четене и писане на деца и неграмотни възрастни) – Румяна Танкова

Алтернативи по пътя към грамотността (технологии за обучение по четене и писане на деца и неграмотни възрастни)

Монографията представя изследване, чиято цел е да се разкрият допълнителни възможности за усъвършенстване на методическата система за ограмотяване в България. С оглед на това се анализират трудностите, съпътстващи процесите на овладяване на началното четене и писане от деца и неграмотни възрастни. Разглеждат се утвърдени в световната практика методи, които са алтернативни на звуковия аналитико-синтетичен метод и очертават многообразие от възможности за бързо и лесно ограмотяване. Всеки от тях е представен така, че да бъде приложим и в българското образование. Предлага се дидактическа технология за ограмотяване по „комбиниран метод”, като се съчетават добрите практики в България и в чужбина.

Румяна Димитрова Танкова е родена на 24.10.1958 г. в град Пазарджик. Завършила е специалност „Българска филология” в Пловдивския университет „П. Хилендарски”. Професионалният ѝ опит е свързан с работа като учител по български език и литература в СОУ „Г. Бенковски”, гр. Пазарджик, и като преподавател по методика на обучението по български език и литература в Пловдивския университет.
През 1996 г. успешно защитава дисертационен труд на тема „Формиране на начална комуникативно-речева компетентност чрез обучението по български език”, а през 1999 г. става доцент. От 2011 г. е декан на Педагогическия факултет на Пловдивския университет.
Автор е на книгите „Методика на началното обучение по български език и литература”, „Моделиране на текст”, „Алтернативи по пътя към грамотността” и др. Ръководител е на екип, създал учебници и учебни помагала по български език и литература за 1. – 4. клас.

Автор: Румяна Танкова Категория: 1-ви клас; Учебници; Книги за учителя
Издател: Просвета
Дата на издаване: 2012 г. Брой страници: 216
Език: Български Тегло: 0.250 кг.
Баркод: 9789540127095 ISBN: 9789540127095