Албум конструктивно-технически и битови дейности 3-4 години / За учителя – колектив

Албум конструктивно-технически и битови дейности 3-4 години / За учителя

Ръководството за учителя съдържа необходимите методико-практически указания за подготовка и осъществяване на отделните педагогически ситуации. Посочени са знанията, уменията и отношението на детето, формиращи се в процеса на реализирането им. Изяснени са новите понятия, прилаганата технология за обработване на материалите и правилата за безопасна работа с инструментите, както и изискванията за хигиена и култура на труда. Аргументирана е мотивацията на децата за активно участие и отношение в практическата дейност. Създадени са предпоставки за избор на нови варианти и различни решения, за провокиране на творчество, нестандартно мислене и въображение. Посочени са показателите за равнището на компетентност, наблюдение и отчитане развитието на сензорните умения, познавателните способности, емоционално-волевата регулация и социалното поведение на детето.

Автор: колектив Категория: Детски градини; Първа група (3-4 годишни деца)
Издател: Бит и техника
Дата на издаване: 2002 г. Брой страници: 40
Език: Български Тегло: 0.350 кг.
Баркод: 9549063968 ISBN: 9549063968