Актуални трудове (твърди корици) – Кино Лазаров

Настоящото луксозно издание съдържа три труда на проф. Кино Лазаров.

Започвайки от непреиздаваната в продължение на повече от тридесет години монография "Принудителни административни мерки", изданието завършва с две студии, посветени на по-общите въпроси на недействителността на административните актове и компетентността на административните органи при тяхното издаване.

Въпреки че са писани в други политически условия и при различна правна регламентация, тези съчинения са издържали теста на времето и запазват своята актуалност и значимост и днес.

  • Корица:Твърда
  • Брой страници:374
  • Общи:От български автор
  • Година:2017
  • Вид:Закони, Изследвания
  • Баркод:9789542824503
  • ISBN:9789542824503
  • Жанрове:Право
  • Размер на продукта:140/210
  • Тегло:590 g