Актуални проблеми на трудовото и осигурителното право. том 4 – Колектив

Актуални проблеми на трудовото и осигурителното право. том 4

На 10 юли 2002 г. с решение на Академичния съвет на Софийския университет "Св. Климент Охридски" беше създадена първата в България Катедра по трудово и осигурително право. Нейните членове приеха този акт като признание за мястото на трудовото и осигурителното право в правната система, за тяхното значение за правното регулиране на обществените отношения на съвременния човек и за тяхната роля в превръщането на България в истинска социална държава. Наред с отговорната си работа за обучението на студентите в Софийския университет "Св. Климент Охридски" ние смятаме за първостепенна своя задача да полагаме усилия за развитието, на трудовоправната и осигурителноправната наука. Резултатите от своята изследователска дейност ще публикуваме в поредицата "Актуални проблеми на трудовото и осигурителното право". Том 1 на тази поредица е посветен на незабравимата памет на доц. Елисавета Христова – една от първите български учени, посветили творческата си дейност на трудовото и осигурителното право. За някои от нас тя е рано напуснал ни колега, за други – незабравим преподавател, за трети – име от научните издания, а за всички, които я познаваха – един жизнен, всеотдаен, горящ в работата си учен и преподавател. Нашите научни изследвания, поместени в този сборник, са малък реверанс към преподавателския и творческия й път. С благодарност приехме отклика на колеги извън катедрата -както от Софийския университет, така и от други висши училища и от съдебната система – да включат свои студии в този сборник. Надяваме се това да стане традиция. Очакваме поредицата "Актуални проблеми на трудовото и осигурителното право" да се превърне в интересен научен форум по проблемите на законодателството и науките за трудовото и осигурителното право.

Автор: Колектив Брой страници: 272
Категория: Правна литература; Висше образование; Специализирана литература; Други Език: Български
Тегло: 0.625 кг.
Издател: УИ "Св. Климент Охридски" Баркод: 9789540730479
Дата на издаване: 2005 г. ISBN: 9789540730479