Актьорският тренинг през XX век – Румяна Николова


Книгата очертава основните подходи при подготовката на актьора за работата му в спектакъла през XX век. Задвижваща теза на текста е фактът, че XX век е време на големи творчески предизвикателства пред актьора. Различните системи, методологии, тренинги за обучение са призмата, през която се оглежда движението на "идеята за актьора" през този период. Съдържанието се изпълва от описанието на различни тренингови методи не толкова в тяхната конкретика, колкото в извличането на основните им тези.
Автор Румяна Николова
Издателство проф. Петко Венедиков
ISBN 9789549870343
Година на издаване 2008
Страници 168