Акционерната собственост в преходната икономика – Митко Димитров

Акционерната собственост в преходната икономика

Изследва се възникващата акционерна собственост в България. Анализирани са условията и факторите за нейното развитие, връзката й с приватизацията, структурата и разпространението на съществуващия акционерен капитал. Специално внимание е отделено на мотивацията на мениджърите и работниците за участие в акционерната собственост и на проблемите и деформациите, свързани с упражняването на контрол от страна на държавата като собственик.

Автор: Митко Димитров Брой страници: 208
Категория: Икономика и мениджмънт Език: Български
Тегло: 0.150 кг.
Издател: Академично издателство "Проф. Марин Дринов" Баркод: 9544302840
Дата на издаване: 1994 г. ISBN: 9544302840