Административно право. Обща част – Добри Димитров

Административно право. Обща част

В предлагания на вниманието на читателя учебник по Административно право (Обща част) е направен опит да бъде осъвременена материята по основополагащата част от административноправната учебна дисциплина. Положени са усилия там, където е било възможно да се преодолее рутинността в трактовката на традиционни положения и институти на административното право и да се изразят и обосноват нови виждания и акценти. Това бе необходимо с оглед нарастващата роля на държавната администрация при осъществяването на изпълнителната власт на държавата при прехода й към демократична и правова.

Автор: Добри Димитров Език: Български
Категория: Правна литература; Висше образование Тегло: 0.250 кг.
Баркод: 9544306056
Издател: Академично издателство "Проф. Марин Дринов" ISBN: 9544306056