Административният договор по българското законодателство – Сиела Христина Балабанова

Монографията разкрива същността на административния договор. За постигането на тази цел е анализирана нормативната уредба в законодателство на страните от Западна Европа и е съпоставена с регламентацията в Административнопроцесуалния кодекс и специалните закони. Разгледани и обобщени са всички теоретични разработки по темата в правната ни литература и са сравнени с достиженията на западните учени. На тази солидна база са направени редица предложения за усъвършенстване на законодателството и са дадени насоки за юриспруденцията.‌

 • Корица:Мека
 • Брой страници:76
 • Общи:От български автор
 • Година:2017
 • Националност:Българска
 • Вид:Закони, Статии и студии
 • Баркод:9789542824220
 • ISBN:9789542824220
 • Жанрове:Право
 • Размер на продукта:130/200
 • Тегло:91 g