Административен процес – учебно помагало – Илонка Горанова

Административен процес – учебно помагало

Целта на настоящото учебно помагало е да отговаря на нуждите на изучаващите преподаваната дисциплина "Административно право и административен процес". Предвид настъпилата кардинална промяна през 2006 г. в нормативната уредба – източник на административно процесуално право, съдържанието на помагалото обхваща теми по административен процес. В структурно отношение всяка тема съдържа: план, нормативна уредба, литература, основни понятия, контролни въпроси, тестове и казуси. Към съответните теми са посочени и тълкователни актове на върховен административен съд/Върховен съд, както и съдебна практика на административните съдилища. В съдържанието на учебното помагало са включени и два примерни теста – съответно върху разпоредбите от Административнопроцесуалния кодекс и Закона за административнтие нарушения и наказания.
Учебното помагало би могло да се ползва както от обучаващите се в специалност "Право", така и от обучаващите се в други специалности в областта на публичната администрация, икономиката и др., в чиито учебни планове е включена дисциплината "Административно право и процес". То би представлявало интерес и за тези, на които им предстои полагане на държавен изпит по дисциплината "Публичноправни науки", докторантски изпит по "Административно право и процес" или кандидатстване за заемане на длъжност в държавната администрация.

Автор: Илонка Горанова Брой страници: 300
Категория: Икономика и мениджмънт; Висше образование Език: Български
Тегло: 0.600 кг.
Издател: Издателски комплекс – УНСС Баркод: 9789546445452
Дата на издаване: 2014 г. ISBN: 9789546445452