Административен процес. Сборник нормативни актове X (2017 г.) – Сиела Кино Лазаров

Сборник нормативни актове:

 • Административнопроцесуален кодекс
 • Закон за нормативните актове
 • Указ № 883 за прилагане на Закона за нормативните актове
 • Закон за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност
 • Закон за административните нарушения и наказания
 • Закон за отговорността на държавата и общините за вреди
 • Тарифа № 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и министерството на правосъдието
 • Корица:Мека
 • Брой страници:276
 • Година:2017
 • Вид:Закони
 • Баркод:9789542824763
 • ISBN:9789542824763
 • Жанрове:Право
 • Размер на продукта:120/190
 • Тегло:192 g