Юбилеен сборник – Огняна Хрисимова

Продължавай да четеш →

Юбилеен сборник в памет на професор Витали Таджер – —

Продължавай да четеш →

Юбилеен сборник в памет на професор Петко Венедиков – Колектив

Продължавай да четеш →

Юбилеен сборник в чест на 85-годишнината на проф. Добри Димитров – Мария Славова

Продължавай да четеш →

Юбилеен сборник на катедра "Библиотекознание, научна информация и културна политика" – Колектив

Продължавай да четеш →

Юбилеен сборник, посветен на 80-годишнината на проф.д.ю.н. Васил Мръчков – Колектив

Продължавай да четеш →

Юбилеен сборник: 120 години от рождението на Димчо Дебелянов – —

Продължавай да четеш →

Югоизточна Азия. Традиции и съвременност – Христина Мирчева

Продължавай да четеш →

Югоизточна Европа през XIV век – —

Продължавай да четеш →

Югоизточна Европа: Новите заплахи пред регионалната сигурност – колектив

Продължавай да четеш →