323 ДОБРА САВОВА. Добруджански народни песни Есен се заесенява – Гега НюДиригенти: Стоян Ангелов, Коста Колев, Анастас Наумов, Христо Тодоров, Емил Колев [1] Есен се заесенява – обр. Иван Николов3’41’’[2] Рекох ти, рекох, мари Добро – обр. Коста Колев3’23’’[3] Добър ден, лельо – обр. Цветан Цветанов2’26’’[4]Седнали ми са, седнали – обр. Стефан Кънев5’00’’[5] Проводи Кольо за Рада – обр. Борис Воденичаров3’50”[6] Стоян мами си думаше – обр. Огнян Хранов2’34’’[7]Добруджо, юнашка Добруджо – обр. Христо Тодоров2’59’’[8]Андоновата майчица – обр. Анастас Наумов2’29’’[9]Кичи са, Радке, труфи са – обр. Коста Колев2’37’’[10]На Станчо гости дойдоха – обр. Стефан Кънев5’44’’[11]Залюбих, мамо, Еленка – обр. Стефан Кънев3’28’’[12]Изкарал ми е Кара Димитьр – обр. Цветан Цветанов2’39’’[13]Моме, малка моме – обр. Цветан Цветанов2’24’’[14]Откак се село засели – обр. Коста Колев3’17”[15]Ред сидят моми й ергени – обр. Цветан Цветанов2’33”[16]Тоньова мама думаше – обр. Христо Тодоров4’07”[17]Разболя са Георги – обр. Анастас Наумов2’47”[18]Стоян на нива отива – обр. Цветан Цветанов3’35” 59’40”
Издателство Гега Ню