151 въпроса и отговора за болестите по пчелите – Боян Първулов


Това помагало няма претенциите на изчерпателен сборник за болестите по пчелиите. Авторът си е поставил задачата да отговори на достъпен и разбираем език на най-често задаваните от ветеринарните специалисти, пчеларите-проверители и пчеларите въпроси, които да са им от полза в ежедневната ветеринарно-медицинска дейност и пчеларска практика. Профилактиката и лечението на болестите са съобразени с нашето законодателство и с европейските изисквания за чистотата на пчелния мед. Накратко са разгледани основните въпроси от науката за болестите по пчелите и пилото: причините за възникването, развитието, признаците на проявление, начините и средствата за ограничаването и ликвидирането им, както и ролята на ветеринарните специалисти и пчеларите-проверители. Изяснени са основните елементи от биологията на пчелното семейство в зависимост от прилаганите технологии на отглеждане, имащи отношение към появата, развитието и разпространението на болестите с оглед профилактиката им. Ст. н. с. д-р Боян Първулов е роден през 1936 г. в с. Салаш, община Белоградчик. Завършил е ветеринарна медицина в София. Има многогодишна практика като ветеринарен лекар. Като специалист по заразни болести по живетните и пчелите има над 160 публикации, над 80 които са са с пчеларска тематика. Пчелар е от 1960 г. От 1974 г. е секретар, а от 1975 г. – председател на Окръжния съвет и член на ЦС на Българския пчеларски съюз.
Автор Боян Първулов
Издателство Еньовче
ISBN 9789549373660
Година на издаване 2008
Страници 82