10 златни правила за работа в екип – Татяна Христова

10 златни правила за работа в екип

В последните няколко години у нас е модерно да се говори за "екип", "работа в екип", "тиймбилдинг", "умения за работа в екип". Във времето, когато бизнесът в основната си част се идентифицира с успешното управление на хора, се забелязва една закономерност, присъща на компаниите, които сме свикнали да наричаме вечни. Тя е свързана с успешното намиране на подходящите хора, които се допълват по умения, гледат в една посока, имат обща цел, работят за нейното постигане и носят обща отговорност. Тези компании залагат на екипната работа, защото тя им носи успех. Екипната работа увеличава много по-бързо от индивидуалната и групова работа производителността и качеството, ускорява иновативните процеси, увеличава "веригата на стойност" и конкурентоспособността, а на още по-високо ниво – обогатява чувствително съвкупния национален продукт.
С тази книга искаме да покажем какво е съвременното управленско мислене към работата в екип по света, кои са управленските грижи към този начин на работа и как изглеждат подходящите управленски действия за подобряване на работата в екип в българските организации. Казват, че има и други страни, в които индивидуализмът е културна особеност, но това не е спряло мениджърите да опитват и да подобряват практиката на управление на екипната работа.
"Десетте златни правила за работа в екип" е книга за хората с отворено съзнание към новостите и за тези, които имат поведение на управленска проактивност. Основава се на примери от различни компании, които са натрупали опит в управлението на работата в екип и са извлекли своите поуки за удачните и неудачните стъпки и подходи. Книгата идва да запълни една празнина в родната теория и мениджърската практика, да постави основите и да формулира правилата на успешното управление на работата в екип у нас. Тя е за тези, които вярват, че в основата на голямата крачка към успеха на компанията е ефективната работа в екип.

Автор: Татяна Христова Брой страници: 369
Категория: Икономика и мениджмънт Език: Български
Тегло: 0.800 кг.
Издател: Сиела Баркод: 9789546499141
Дата на издаване: 2012 г. ISBN: 9789546499141